Consulten en tarieven

Waar
Individuele consulten vinden in principe plaats in mijn praktijkruimte.
Deze ruimte is helaas moeilijk toegankelijk voor wie slecht ter been is of een verminderde conditie heeft.
In dat geval kom ik naar u toe. Daarvoor geldt een maximum afstand van 25 km. vanuit Weert.
Liever een consult tijdens een wandeling? Ook dat is mogelijk.

Tijdsduur
Intakegesprek: 30 minuten.
Consult: 50 minuten.

Tijdstip
Het tijdstip van en de tijd tussen de consulten stellen we in onderling overleg vast.
In principe zal dit zijn op dinsdag (in de avond), woensdag (overdag of in de avond) donderdag (in de avond) of vrijdag (overdag).
In bepaalde gevallen is het mogelijk hier van af te wijken.

Tarief
Intakegesprek: gratis
Consult in Weert: € 70
Consult buiten Weert (met een maximum van 25 km afstand): € 75 + reiskostenvergoeding à € 0,19 per km.

Vergoeding
Tot eind 2021 is er nog de mogelijkheid dat de begeleiding valt onder de pilot Geestelijke Verzorging Thuis van het Ministerie van VWS. In dat geval zijn er voor u aan de begeleiding geen kosten verbonden.
Voorwaarden:
U zoekt begeleiding bij levens- en zingevingsvragen en
– u bent 50 jaar of ouder óf
– uzelf of één van uw naasten verkeert in de palliatieve fase (heeft niet meer lang te leven)

De consulten worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeringen.